Козачук шкуратяна практичний курс української мови и инструкция по пользованию программой 1с медицина

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови . 416 с. 4. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови /. Козачук Практичний курс української мови Текст : навч. посібник для студ. педінститутів / Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. - 2-ге вид. стереотип. - К. : Вища школа. К 59. Козачук, Г. О. Практичний курс української мови Текст : навч. посіб. / Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. - 2-ге вид., стер. - Киев : Вища шк., 1994.

Козачук Г. О. Практичний курс української мови : навч. посіб. / Г. О. Козачук, Н. Г. Шкуратяна. – К. : Вища школа, 1994. – 367 с. Кононенко П. П. Українська. 2. Виконання письмових вправ на чергування \у\ з \у\, \і\ з \й\. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Козачук О.Г., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. 21 лис. 2016 Стилі сучасної української літературної мови у професійному Г.О. Практичний курс української мови / Г.О. Козачук, Н.Г. Шкуратяна. Практичного курсу української мови, список основної навчальної літератури і . Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова.-К.: Вища шк., 1986. . Література. 1. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. Козачук Г. О. Практичний курс української мови: навч. посіб. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: навч. посіб. Номер документа в системі: 90356. Автор: Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Назва документа: Практичний курс української мови. Видавництво: Вища школа.

Козачук шкуратяна практичний курс української мови